מתג חכם לתאורה,
2 הדלקות, להתקנה על הטיח

מתג חכם לתאורה, 2 הדלקות, להתקנה על הטיח

התקן חכם לתאורה, 2 הדלקות, להתקנה על הטיח, מבוסס WiFi ההתקן כולל מפסק עוקף לשליטה ידנית לכל הדלקה.

נתונים טכניים

עד- 230V 2*5A 50Hz 2,300W

דרישות מערכת

רשת מוגנת סיסמה בתדר 2.4 בלבד (לפחות לעת הצימוד).
אנדרואיד גרסה 8 ומעלה ios גרסה 11 ומעלה

מק"ט: 5006-62

נגישות