דף הודעת ביטול

דף הודעת ביטול

דף הודעת ביטול

לקוח המעוניין להחזיר ולבטל עסקה שביצע במסגרת האתר, מוזמן לשלוח לחברה הודעה באחת מן הדרכים הבאות או באמצעות מילוי הטופס בתחתית עמוד זה:

טלפון: 08-9724000

פקס: 08-9724040

כתובת מייל: info@dealor.co.il

דואר רשום: לכתובת רחוב הגנן 28, מודיעין.

הודעה בעל פה שניתן למסור במשרדי החברה.

בהודעת הביטול אנא ציינו את הפרטים הבאים: (א) שם הלקוח; (ב) תעודת זהות; (ג) שם המוצר; (ד) תאריך הרכישה; (ה) אמצעי התקשרות וכן (ו) העתק חשבונית, סרט קופה או פתק החלפה לצורך הוכחת העסקה.

הזכות להחלפת המוצר או ביטול הרכישה תינתן בהתאם ובכפוף להוראות מדיניות ביטולים והחזרת המוצרים היפר קישור לדף מדיניות הביטולים] של החברה (להלן: מדיניות הביטולים), חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 והתקנות על פיו, ותעמוד לזכות הלקוח בתוקף למשך 14 יום, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב על ביצוע העסקה ותנאיה, לפי המאוחר, למעט לקוחות שהינם אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים או עולים חדשים, אז תעמוד זכות זו למשך עד 4 חודשים מיום עשיית העסקה, קבלת הנכס או המסמך המסכם את פרטי העסקה.

זיכוי כספי בגין ביטול עסקה שלא עקב אי התאמה (כהגדרת מונח זה במדיניות הביטולים), יהיה בכפוף לתשלום דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ ולהחזרת המוצר שנרכש בהתאם למדיניות הביטולים.

יתר התנאים מפורטים במדיניות הביטולים.

Comments are closed.

נגישות