סרטוני הדרכה

סרטוני הדרכה

התקנת מתג חכם לדוד

התקנת מתג תאורה חכם

התקנת מתאם שקע ומזגן

התקנה וצימוד אפליקציית

מדריך שימוש באפליקציית

Comments are closed.

נגישות